Kwiecień 7, 2021

7 kwietnia 2021

MIGAJ RAZEM Z NAMI multimedialny kurs polskiego języka migowego

Migaj razem z nami to dziesięć multimedialnych książek pomocniczych do nauki polskiego języka migowego (PJM) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy do korzystania. Autorami kursu są niesłyszący i słyszący specjaliści w zakresie surdopedagogiki lingwistyki migowej oraz nauczania języków obcych. Kurs odpowiada poziomom biegłości językowej od A1 do B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Każda część […]

7 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny – zmiany z 6 kwietnia 2021

Komunikat w sprawie uzyskania pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi lub nauczycielowi tej jednostki, przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, powierzenia stanowiska dyrektora nowo zakładanej jednostki systemu oświaty. Załączniki Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Data: 2021-04-07, rozmiar: […]

7 kwietnia 2021

Szkolne chóry wyróżnione nominacją do nagrody Fryderyka 2021 w kategorii Muzyka Chóralna

Płyta pt. „Moniuszko inaczej śpiewany” to zbiór pięknych utworów zaczerpniętych z moniuszkowskich oper, Sonetów krymskich, czy Śpiewników domowych. Wykonawcami są chóry szkolne działające w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Album jest niezwykle unikatowy nie tylko ze względu na muzykę Stanisława Moniuszki w nowym ujęciu, ale także na udział 140 młodych artystów – uczniów […]