kwiecień 7, 2021

7 kwietnia 2021

Migaj razem z nami – multimedialny kurs polskiego języka migowego

Migaj razem z nami to dziesięć multimedialnych książek pomocniczych do nauki polskiego języka migowego (PJM) przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Zachęcamy do korzystania. Autorami kursu są niesłyszący i słyszący specjaliści w zakresie surdopedagogiki lingwistyki migowej oraz nauczania języków obcych. Kurs odpowiada poziomom biegłości językowej od A1 do B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Każda część […]

7 kwietnia 2021

Szkolne chóry wyróżnione nominacją do nagrody Fryderyka 2021 w kategorii Muzyka Chóralna

Płyta pt. „Moniuszko inaczej śpiewany” to zbiór pięknych utworów zaczerpniętych z moniuszkowskich oper, Sonetów krymskich, czy Śpiewników domowych. Wykonawcami są chóry szkolne działające w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Album jest niezwykle unikatowy nie tylko ze względu na muzykę Stanisława Moniuszki w nowym ujęciu, ale także na udział 140 młodych artystów – uczniów […]