luty 5, 2024

5 lutego 2024

LabTest – Ogólnopolski konkurs wiedzy o diagnostyce laboratoryjnej

Szanowni Państwo, Członkowie Studenckich Towarzystw Diagnostów Laboratoryjnych uczelni medycznych z całej Polski zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Diagnostyce Laboratoryjnej „LabTest”. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o medycynie laboratoryjnej, rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiadomości uczniów oraz stworzenie możliwości prezentacji posiadanych przez uczniów wiedzy i umiejętności, a także wdrażanie do samokształcenia. […]

5 lutego 2024

Ogólnopolska Akademia Konkursu Wiedzy o Prawie

Szanowni Państwo, Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas V–VIII) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie. Akademia daje uczniom możliwość sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej, pogłębienia jej oraz  zmierzenia się z rówieśnikami. Celem Konkursu jest działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie wśród nastoletnich […]

5 lutego 2024

Konkurs „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie „Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej”. Celem konkursu jest zachęcanie uczestników do rodzinnych dyskusji i utrwalanie pamięci o losach ich przodków w trakcie II wojny światowej: życie codzienne naszych rodaków pod okupacją niemiecką, zarówno na terenach wcielonych do […]

5 lutego 2024

Prawo oświatowe

Akty prawne dotyczące oświaty i wychowania Projekty aktów prawnych dotyczące oświaty i wychowania Baza aktów prawnych Rządowe Centrum Legislacji Internetowy System Aktów Prawnych

5 lutego 2024

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024

Już po raz szósty Minister Edukacji ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Jej celem jest wskazanie, w jakim kierunku powinna rozwijać się oferta szkolnictwa branżowego. Prognoza jest podzielona na części – krajową i wojewódzką. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych, ułożonych alfabetycznie, zawodach. Prognoza na […]