luty 2, 2024

2 lutego 2024

Procedura w sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty – 2024

Formularz on-line – wniosek Załączniki Procedura – 2024 Data: 2024-02-02, rozmiar: 45 KB Uzasadnienie do zgłoszenia kandydata do nadania tytułu honorowego profesora oświaty Data: 2024-02-02, rozmiar: 50 KB Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych Data: 2024-02-02, rozmiar: 49 KB Pobierz wszystkie pliki

2 lutego 2024

Pytania i odpowiedzi

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla województwa wielkopolskiego: do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych określił Wielkopolski Kurator Oświaty. Dlaczego rekrutacja wydłuża się […]

2 lutego 2024

Podstawowe akty prawne

zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130 – 164) sposób przeliczania na punkty kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji do wybranych szkół, […]

2 lutego 2024

Otwarte konsultacje w zakresie cyfryzacji edukacji (PCTE)

Jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy jest przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie polityki cyfryzacji obszaru edukacji. Uchwała mająca charakter dokumentu programowego i strategicznego o nazwie Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji, będzie stanowiła podstawy zmian w systemie edukacji i realizacji inwestycji w nowe technologie oraz określała kierunki cyfryzacji systemu edukacji w perspektywie krótko- i […]