21 czerwca 2024

Rada Naukowa na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM z udziałem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wielkopolski Kurator Oświaty dr Igor Bykowski, na zaproszenie pani Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, prof. dr hab. Agnieszki Cybal – Michalskiej wziął udział 18 czerwca 2024 r. w Radzie Naukowej Dyscypliny Pedagogika na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W spotkaniu uczestniczyli również:

  • Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym prof. dr hab. Zbyszko Melosik,
  • Prodziekan prof. dr hab. Magdalena Piorunek,
  • Prodziekan prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik,
  • Prodziekan prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak,
  • Prodziekan prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet

oraz nauczyciele akademiccy.

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprezentował koncepcję realizacji zadań nadzoru pedagogicznego oraz kluczowe zmiany, jakie nastąpiły w Kuratorium Oświaty w Poznaniu od 6 marca 2024 r., tj, od dnia powołania dr. Igora Bykowskiego na stanowisko kuratora oświaty.

Ważnym punktem spotkania była dyskusja, podczas której uczestnicy mieli okazję zadawać pytania oraz wymieniać się wnioskami z prowadzonej działalności badawczej i dydaktycznej.

Empatyczny nadzór pedagogiczny Wielkopolskiego Kuratora Oświaty obejmuje również inspirowanie nauczycieli do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia, opartych na rzetelnych badaniach naukowych.

Studia pedagogiczne kształcące przyszłych nauczycieli stanowią istotny obszar edukacji, dlatego planowana jest stała współpraca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.