21 czerwca 2024

Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Powołanie członków Zespołu i grup roboczych

Minister Edukacji Barbara Nowacka wręczyła powołania członkom Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. W czasie spotkania ustanowiono także tematyczne grupy robocze.

Zadaniem zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli jest m.in. wypracowanie najlepszych rozwiązań dotyczących warunków pracy nauczycieli. Przewodniczącą Zespołu jest Minister Edukacji Barbara Nowacka, wiceprzewodniczącymi sekretarz stanu Henryk Kiepura i podsekretarz stanu Paulina Piechna-Więckiewicz. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele nauczycielskich central związkowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Instytutu Badań Edukacyjnych.

Podczas dyskusji z przedstawicielami kierownictwa MEN, strona związkowa i samorządowa przedstawiły zagadnienia wymagające podjęcia pilnych prac nad zmianami.

Ustanowione grupy robocze będą zajmować się kwestiami wynagrodzeń nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy, odpowiedzialności dyscyplinarnej, emeryturami i świadczeniami kompensacyjnymi, a także kwalifikacjami, kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Ustalono terminy pierwszych spotkań grup roboczych.

Źródło: MEN