26 kwietnia 2021

Edukacja artystyczna on-line – materiały

Bezpłatne webinaria i szkolenia dla nauczycieli, lekcje on-line, przykłady dobrych praktyk i materiały edukacyjne pomocne podczas realizacji specjalistycznych przedmiotów muzycznych, plastycznych i baletowych gromadzi na swojej stronie internetowej Centrum Edukacji Artystycznej (CEA). Oferta jest stale aktualizowana i poszerzana o informacje nadsyłane m.in. przez nauczycieli szkół artystycznych, szkoły, stowarzyszenia oraz uczelnie artystyczne.

Materiały do kształcenia artystycznego on-line

Informacje o pomocach dydaktycznych do edukacji artystycznej zostały zebrane w zakładce Materiały edukacyjne. Znalazły się tam m.in. wykłady wideo, zbiory nut i partytur, informacje o poszczególnych instrumentach czy samouczki w zakresie zasad muzyki.

Na stronie można znaleźć także informację o bezpłatnej, edukacyjnej aplikacji mobilnej „Zostań Moniuszką!”. Prezentuje ona dwie najważniejsze opery Stanisława Moniuszki: „Halkę” i „Straszny dwór” i daje możliwość stworzenia własnej wersji opery na kanwie osi dramaturgicznej obu utworów.

Z kolei w zakładce Doskonalenie nauczycieli regularnie zamieszczane są opisy zdalnych szkoleń o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym i inne aktualności związane z edukacją artystyczną.

Centrum Edukacji Artystycznej to specjalistyczna jednostka podległa Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Materiały dostępne na stronie CEA są całkowicie bezpłatne.