14 września 2023

Oferta edukacyjna Muzeum Narodowego w Poznaniu na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
przedszkoli, szkół i placówek w Wielkopolsce

Muzeum Narodowe w Poznaniu zaprasza przedszkola oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wszystkich swoich oddziałów, gdzie jak zawsze można skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej!

Muzeum proponuje wiele różnorodnych tematów zajęć – lekcji muzealnych bądź oprowadzań w formie spacerów po galerii lub parkach (np.: w oddziałach poza Poznaniem) – które w atrakcyjny sposób i z wielu perspektyw prezentują bogatą kolekcję. Spotkania dla dzieci
i młodzieży wzbogacone są o szczególny wymiar edukacyjny i empiryczny.

Kontakt ze sztuką to również rozmaite aktywności i zabawa, wspierająca zdobywanie umiejętności, oraz okazja do twórczych wyzwań, pobudzających wyobraźnię i kreatywność naszych młodych widzów.

Zachęcamy Państwa Dyrektorów oraz nauczycieli do zapoznania się z najnowszą ofertą edukacyjną Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Oferta edukacyjna dla przedszkoli, szkół i placówek jest dostępna na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz jako załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem
Wielkopolski Kurator Oświaty
Robert Gaweł

Załączniki