24 lutego 2017

Marek Lewicki – profesor oświaty 2016

W 2016 roku tytuł honorowego profesora oświaty otrzymał Pan Marek Lewicki – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dr Marek Lewicki – ur. 6 lutego 1961 roku w Ostrowie Wielkopolskim, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W 1985 r. ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym, uzyskując tytuł magistra matematyki. W 1999 roku zdobył stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Daniszynie (1985-1990). W latach 1990-1994 pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Gorzycach Wielkich, a od 1994 do 1996 roku pracował w Kuratorium Oświaty w Kaliszu na stanowisku naczelnika delegatury w Ostrowie Wielkopolskim. Od roku 1994 i nadal pracuje jako nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999-2007 pełnił funkcję wicedyrektora tej szkoły, a od roku 2007 jest jej dyrektorem. W latach 2005-2010 pracował ponadto jako starszy wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, prowadząc zajęcia m.in. z andragogiki, pedeutologii, teorii wychowania i pedagogiki ogólnej. Od kilku lat prowadzi zajęcia z dydaktyki matematyki, teorii mnogości i rachunku prawdopodobieństwa na studiach podyplomowych dla nauczycieli w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej Milenium oraz w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu.

Pan Marek Lewicki należy do grona aktywnych członków Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego w Ostrowie Wielkopolskim. Jako dyrektor liceum organizuje wykłady akademickie dla uczniów i nauczycieli oraz propaguje szeroką współpracę szkoły z uczelniami wyższymi. Od kilku lat prowadzi autorskie Warsztaty Matematyczne dla uczniów o zainteresowaniach matematycznych. Był inicjatorem utworzenia w liceum Warsztatów Rysunku i Malarstwa – Studium Kreatywności Młodzieży I LO oraz projektu Krzysztof Komeda Trzciński – absolwent I LO, którego efektem było wydanie przez szkołę książki poświęconej Komedzie. Do wyjątkowych wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim należy coroczne Święto Szkoły, którego kulminacją jest fundacja portretu wybitnego absolwenta lub profesora do Szkolnej Galerii Portretów, unikatowej w skali kraju. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki, jak również redaktorem siedmiu książek pt. Refleksje o Edukacji wydawanych w I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim.

Ponadto jest współautorem zbiorów zadań oraz podręczników z matematyki dla szkoły ponadgimnazjalnej zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jako dyrektor I LO zredagował dwa wydania książki poświęconej historii szkoły pt. Galeria Portretów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Za działania kultywujące wyjątkową historię liceum dr Marek Lewicki odebrał dla szkoły, którą kieruje, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, wręczony przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jego dorobek zawodowy został uhonorowany wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Powiatu Ostrowskiego oraz Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.