3 listopada 2022

Egzamin maturalny w Formule 2023 – materiały CKE

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są opublikowane materiały dodatkowe: