9 grudnia 2022

Spotkanie w ramach projektu „Dialog polsko-niemiecki”

W dniach 1-3 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie dotyczące „Planu działań Brandenburgii i Wielkopolski w zakresie edukacji młodzieży i sportu na lata 2022-2025” w ramach projektu „Dialog polsko-niemiecki” współfinansowanego przez Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Głównym tematem wizyty gości z Niemiec było  kształcenie zawodowe –  Projekt „Zawodowy dialog PL-DE”

Stronę niemiecką reprezentował pan Thomas Lenth z OSZ2 Europaschule Poczdam oraz pan Frank Breuer z Kuratorium Oświaty w Neuruppinn. Podczas wizyty dokonano ewaluacji działań projektowych w Kuratorium Oświaty w Poznaniu wspólnie z panem Robertem Gawłem Wielkopolskim Kuratorem Oświaty. Nawiązano również do wyników badania ankietowego dotyczącego współpracy międzynarodowej w poznańskich szkołach, przeprowadzonego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Pani Ksenia Herbst-Buchwald, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu omówiła utworzoną w ramach projektu platformę Moodle „Dialog zawodowy PL-DE”, a pani Agnieszka Tobis z Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – platformę „Zawodowcy.org„.

Następnie delegacja odwiedziła Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Podczas wizyty pani dyrektor dr inż. Zuzanna Szmyt pokazała gościom w jaki sposób polscy uczniowie przygotowują się do wykonywania zawodu np. kucharza, piekarza, cukiernika.

Na zakończenie zespół polsko-niemiecki dokonał ewaluacji pracy oraz określił cele a także działania na rok 2023.

W spotkaniu brała udział również koordynatorka projektu pani Magdalena Antoniewicz Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę.