16 listopada 2022

Wojewódzka Rada Dzieci i Młodzieży

W poniedziałek 14 listopada br. Wielkopolski Kurator Oświaty p. Robert Gaweł brał udział w Konstytucjach Wojewódzkich Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki odbywających się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas wydarzenia byli obecni członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki: Aleksandra Bystrzycka, jako przedstawicielka województwa wielkopolskiego oraz Olivia Kucharska – Wiceprzewodnicząca Rady.

W czasie paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów poruszono wiele zagadnień z zakresu edukacji. Były nimi m.in:

– polska szkoła XXI wieku,
– zdrowie psychiczne uczniów,
– telefony w szkołach, hejt,
– nowy przedmiot szkolny Biznes i Zarządzanie,

W konsultacjach uczestniczyli również goście specjalni: p. Monika Donke-Cieślewicz – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego reprezentująca Wojewodę Wielkopolskiego, p. Zbigniew Talaga – Wicekurator Wielkopolski, p. Anna Siłaczuk – członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, p. Marcin Starzonek – Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.