2 listopada 2022

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji w Berlinie

W dniach 26 i 27 września w Berlinie obradowali uczestnicy XIII posiedzenia Komitetu ds. Edukacji przy Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej.

Posiedzenia Komisji są corocznym spotkaniem mającym na celu wymianę doświadczeń landów i województw przygranicznych Polski i Niemiec. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele: rządów związkowych oraz federalnych, ministerstw, Komisji Europejskiej, urzędów marszałkowskich, kuratoriów, szkół, instytutów doskonalenia jakości szkolnictwa wyższego czy instytucji doskonalenia nauczycieli.

Ta wieloinstytucjonalność pozwala na całościowe spojrzenie na aktualne problemy dotyczące kształcenia, opieki i wychowania dzieci i młodzieży obu państw. W roku 2022 tematem przewodnim spotkania były migracje w obszarze oświaty i wychowania, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Ze strony polskich prelegentów dominowały wystąpienia dotyczące monitorowania migracji dzieci ukraińskich w polskich szkołach, wsparcia nauczycieli i wychowawców, kursów językowych dla migrantów z Ukrainy (wystąpienia: M. Król, konsul, Ambasada RP w Berlinie, K. Hejno – MEiN, K. Kamiński – Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, Sylwia Cichoń – nauczycielka ORPEG, R. Wróblewski – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, U. Blicharz – MEiN), oraz ze strony niemieckiej – tematy: migracji w edukacji, migracje w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę, integracji uczniów w Brandenburgii, tzw. „klas powitalnych” (T.M. Scheidung, N. von Peter, B. Behrendt, Prof. Dr. M. Munser-Kiefer, P. A. Bias, B.Nix, G. Rödiger, S. Brügge-Wegner, S. Brunner, M. Wünschmann, A.Stein, dr. A. Spranger, S. Henkel, dr M. Krispin).

Na posiedzeniu komitetu, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty reprezentowali Małgorzata Wilczyńska-Grześ –  dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji KO oraz dr Mateusz Leszkowicz.

Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w obradach Komitetu uczestniczył – z ramienia Ambasady – Konsul RP w Berlinie Marcin Król.