14 października 2022

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

W gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości minister Przemysław Czarnek wręczył odznaczenia państwowe, medale KEN, nagrody oraz tytuły Profesora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyli także wiceministrowie: Dariusz Piontkowski, Wojciech Murdzek i Włodzimierz Bernacki.

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2022

Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki dziękował nauczycielom za ich wysiłek związany ze wsparciem uczniów po długotrwałym okresie nauki zdalnej: – W ostatnim roku wykonaliście gigantyczną pracę, polegającą na przeprowadzeniu dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów, które pomogły im nadrobić zaległości powstałe w związku z nauczaniem zdalnym – powiedział.

Nawiązując do wydarzeń z ostatnich miesięcy, szef MEiN zwrócił uwagę na zmiany w systemie oświaty wynikające z agresji Rosji na Ukrainę: – To był także rok, w którym od 24 lutego stawiamy czoła wielkim wyzwaniom i problemom – podkreślił.

– Pracują państwo w sposób, który zdobywa uznanie na całym świecie. To, że nie mamy nawet najmniejszych informacji o problemach w relacjach między polskimi i ukraińskimi uczniami, jest efektem wspaniałej pracy nauczycieli. Bez waszego bezpośredniego zaangażowania w proces adaptacji setek tysięcy dzieci i młodzieży z Ukrainy, nie byłoby takich efektów – mówił minister Przemysław Czarnek, dziękując nauczycielom za ich postawę.

Szef MEiN mówił także o inwestycjach realizowanych w polskich szkołach: – Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy organy samorządu terytorialnego pozyskały na rozbudowę infrastruktury edukacyjnej aż 5,2 mld zł, a subwencja oświatowa wzrosła o 11 mld zł. Takich inwestycji w polską oświatę nigdy wcześniej nie było – podkreślił minister. Dzięki środkom z programu „Laboratoria Przyszłości” wszystkie szkoły podstawowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt technologiczny m.in. drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty. Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać nowe kompetencje przyszłości. – To wszystko po to, żeby polskie dzieci i polska młodzież rozwijały się w jak najlepszych warunkach – zaznaczył minister Przemysław Czarnek.

W swojej wypowiedzi Minister Edukacji i Nauki odniósł się do zmian w podstawie programowej. Mówił o wprowadzeniu nowego przedmiotu historia i teraźniejszość oraz zmianach w edukacji dla bezpieczeństwa. Minister Przemysław Czarnek mówił także o zwiększeniu wynagrodzeń nauczycieli. Podkreślał, że ważne jest, aby zachęcić młodych ludzi do podejmowania pracy w tym zawodzie.

Odznaczeni i uhonorowani podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

 • Elżbieta Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie,
 • Teresa Olszewska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej,
 • Maria Jedlińska-Pyssa z Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
 • Urszula Więcek z Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Halina Maria Kotlińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie im. Jarosława Dąbrowskiego,
 • Romuald Bieniasz-Krzywiec z Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Mirosława Piaskowska-Majzel z I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie,
 • pośmiertnie Zbigniew Wojciechowski.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Blandyna Marzanna Rosół-Niemirowska z Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie,
 • Jerzy Surma z Kuratorium Oświaty w Lublinie,
 • Iwona Andrzejewska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
 • Maria Kwarciak z Przedszkola Publicznego Nr 7 Integracyjnego w Brzegu,
 • Maria Jolanta Jędrzejczyk z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie,
 • Regina Ewa Lepak-Figarska z Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Bożena Katarzyna Zięba ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie,
 • Grażyna Chodnicka z III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

 • Artur Dąbrowski z Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

 • Lidia Pośpiech z Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Anna Mieczkowska z Zespołu Szkół w Rzepinie,
 • Roman Issakiewicz z Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu,
 • Ewelina Krupa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu,
 • Jolanta Jankowska-Żmich z Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
 • Anna Reda z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostają:

 • Alicja Karpiel z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu,
 • Przemysław Gosik z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

W tym roku do grona Profesorów Oświaty dołączyło dwadzieścia cztery osoby. Tytuł ten jest przyznawany nauczycielom, którzy przez lata pracy wyróżniali się osiągnięciami dydaktycznymi i wychowawczymi. Dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami, a swoją postawą stworzyli wzorzec nauczyciela i wychowawcy. Tytuł honorowy Profesora Oświaty nadaje Minister Edukacji i Nauki na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty.

Tytuł honorowego Profesora Oświaty otrzymali:

 • ks. Wojciech Cichosz z Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni,
 • Jarosław Cieśliński z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu,
 • Halina Cyrulska z Kuratorium Oświaty w Łodzi,
 • Joanna Karolina Dłuska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy,
 • Mirosław Drożdżowski z Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim,
 • Małgorzata Duch z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Wł. Jagiełły w Płocku,
 • Małgorzata Janina Grządziel z Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie,
 • Małgorzata Kaim z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie,
 • Janina Małgorzata Kap z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
 • Romuald Kubiciel z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu,
 • Elżbieta Kucińska z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie,
 • Beata Maciołek z Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych,
 • Zbigniew Małek z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu i Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Nowym Sączu,
 • Balbina Piechocińska ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. gen. Stanisława Maczka w Kielcach,
 • Wojciech Rinc z Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie,
 • Dariusz Józef Różański ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach,
 • Małgorzata Sabat z Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie,
 • Małgorzata Siergiej ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olsztynie,
 • Małgorzata Barbara Skrobot z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 we Wrocławiu,
 • Cezary Traczewski z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu,
 • Mieczysław Wilk z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu,
 • Tomasz Ziewiec ze Szkoły Podstawowej nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie,
 • Hanna Kaczmarczyk ze Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu,
 • Marian Szczepański z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku.

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:

 • Gabriela Lisius ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
 • Małgorzata Okuła ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Gen. Józefa Bema w Białymstoku,
 • Andrzej Maciejak z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu,
 • Olga Soczyńska-Kalarus z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Sosnowcu,
 • Alina Michoń z Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu,
 • Anna Obara z Kuratorium Oświaty w Kielcach,
 • Sylwia Horoszkiewicz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu,
 • Grażyna Murawska z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sokołowie Podlaskim,
 • Agnieszka Stępień z Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu,
 • Justyna Kralisz z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymali:

 • Piotr Czerepuk z Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego,
 • Przemysław Jackowski z Zespołu Szkól Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie,
 • Piotr Gaj z Publicznego Specjalnego Katolickiego Ośrodka Edukacyjno- Wychowawczego w Kruzach,
 • Bożena Krasnodębska z Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku,
 • Siostra Hanna Swynczak z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach,
 • Alicja Potocka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Świętego Mikołaja w Kole,
 • Elżbieta Nowak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze,
 • Marek Łukasik z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich,
 • Urszula Zel ze Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich I Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie,
 • Łukasz Denys z Publicznego Technikum w Opolu,
 • Urszula Więcek z Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Maria Kwarciak z Publicznego Przedszkola Nr 7 Integracyjnego w Brzegu,
 • Joanna Jaworska – ze Szkoły Podstawowej w Brynicy,
 • Krzysztof  Fiołka – z XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki w Lublinie,
 • Andrzej Karaś z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu,
 • Barbara Figlewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie,
 • Marek Jajkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie,
 • Anna Syguła z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezentek w Krakowie,
 • Szymon Szczepankiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie,
 • Renata Sydor z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie,
 • Jarosław Durka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie.
 • Joanna Sularz ze Szkoły Podstawowej w Pińczycach,
 • Marta Olejnik z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Radomiu,
 • Krystyna Wróblewska z Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,
 • Tomasz Walicki z Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie,
 • Michał Bulzak z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej,
 • Urszula Nowosielska ze Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego  w Kraszewie,
 • Barbara Pałucka ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Goszczanowie,
 • Lucyna Słowik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Wielkiej.

Odznaczeni w 2022 roku

W 2022 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji i Nauki nauczyciele i osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania:

 • za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty – Złotym Krzyżem Zasługi – 37 osób, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 88 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi – 103 osoby;
 • za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 1242 osoby, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 629 osób, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 372 osoby,
 • za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 3700 osób,
 • Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 454 osoby,
 • tytuł honorowy Profesora Oświaty otrzymają 24 osoby.

Źródło: MEiN