2017

29 grudnia 2017

Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2018

Podstawa prawna Art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego […]

28 grudnia 2017

Miejsca etapów wojewódzkich

Szanowni Państwo, informujemy, że miejsca etapów wojewódzkich publikowane są na 3 tygodnie przez danym konkursem przedmiotowym. Ze względu na to, że wszystkim nam zależy na sprawnym i rzetelnym przeprowadzeniu etapów wojewódzkich konkursów przedmiotowych prosimy, aby uczniowie z danej szkołyprzybyli pół godziny przed konkursem. Jednocześnie przypominamy, że uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej […]

22 grudnia 2017

Wręczenie nagród w konkursie czytelniczym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Dnia 19 grudnia br. Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wzięła udział w uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów w konkursie czytelniczym „Przeczytałeś? – Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” dla uczniów szkół podstawowych. Jedną z nagród dla laureatów były warsztaty plastyczne przeprowadzone przez artystę plastyka panią Katarzynę Makowską. Uczniowie mieli okazję zapoznać się, m.in. z różnymi […]

22 grudnia 2017

Zmiany w Planie nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 110.1.1949.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110.1.1278.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 r. w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2017/2018 Na podstawie art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 […]

21 grudnia 2017

Badanie PISA 2018

Instytut Badań Edukacyjnych przystępuje do realizacji siódmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment — PISA). Program bada, jak młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia. Badanie PISA jest realizowane od 2000 roku w cyklach 3 letnich. W ostatniej […]

20 grudnia 2017

Wykaz wybranych aktów prawnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej […]

20 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Ponadpodstawowych

Zapraszamy do działu w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Ponadpodstawowych pod patronatem Międzynarodowego Festiwalu Universitas Cantat. Termin i miejsce: 24 marca 2018 (sobota), Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz Organizatorem konkursu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Załączniki Regulamin konkursów Data: 2017-12-20, rozmiar: […]

20 grudnia 2017

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych do udziału w konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość, spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Aby ułatwić uczniom w udział przedsięwzięciu […]

20 grudnia 2017

Egzamin ósmoklasisty – przykładowe arkusze egzaminacyjne

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała przykładowe arkusze egzaminacyjne egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019 z: • języka polskiego • matematyki • języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego). Arkusze opublikowane są na stronie internetowej CKE. W przypadku wszystkich ww. przedmiotów opublikowane zostały: • arkusze egzaminacyjne: – w formie standardowej (dla uczniów […]