2017

21 lipca 2017

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Absolwenci gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 21 lipca 2017 r. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Informacja o wolnych […]

21 lipca 2017

Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie, którego celem jest podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie pornografii. Szczegółowe informacje w załączonym zaproszeniu oraz terminarzu szkoleń. Załączniki Zaproszenie na szkolenie Data: 2017-07-21, rozmiar: 171 KB Terminarz szkoleń Data: 2017-07-21, rozmiar: 78 KB Pobierz wszystkie pliki

19 lipca 2017

Potrzeby w związku ze skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – 2017

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Uprzejmie informujemy, że projekty uchwały oraz rozporządzenia wprowadzającego w życie: Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r., zostały przedłożone Radzie Ministrów […]

19 lipca 2017

Pismo do Dyrektorów Szkół w sprawie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się do Państwa z prośbą o dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia na rok szkolny 2017/2018 ustalonych przez szkołę podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, tak aby uczniowie mogli z nich korzystać już z początkiem nowego roku szkolnego, zgodnie z określonym w szkole planem zajęć. W roku szkolnym 2017/2018 […]

19 lipca 2017

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia – rok szkolny 2017/2018

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych województwa wielkopolskiego Przypominamy Państwu, iż 21 lipca 2017 r. do godz. 15.00 należy poinformować Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Dane  należy przekazać online. Formularze dla poszczególnych typów szkół: oddział w trzyletnim liceum ogólnokształcącym oddział w czteroletnim technikum oddział w branżowej szkole I […]

17 lipca 2017

Procedura w sprawie odwołania od oceny pracy nauczyciela

Procedura dotyczy rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy ustalonej przez dyrektora szkoły/placówki. W celu rozpatrzenia odwołania Wielkopolski Kurator Oświaty powołuje zespół oceniający, który rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie. Podstawa prawna Art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z […]

14 lipca 2017

Przerwa techniczna w działaniu aplikacji SIO2

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej Centrum informatyczne Edukacji uprzejmie informuje, że na czas niezbędny do prawidłowego wykonania prac wdrożeniowych, zmodernizowany System Informacji Oświatowej zostanie wyłączony w dniu 14 lipca 2017r. o godzinie 15:00. System zostanie ponownie włączony po poprawnym zakończeniu wdrożenia, co […]

14 lipca 2017

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Podstawa prawna: § 26 ust. 1, 3, 4, 5, 6 oraz § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170) Część II (Wydanie zaświadczenia) pkt 5 (Legalizacja dokumentu) załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 […]

12 lipca 2017

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami dla nauczycieli na temat wprowadzania nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Informacje zostały opracowane przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i są dostępne na stronie internetowej Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych. Jednocześnie informujemy, że w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w województwie […]