2017

19 września 2017

Konkurs Plastyczny „Orzeł biały- nasza duma”

Szanowni Państwo! W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja […]

19 września 2017

Dzień Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która w 2016 roku ogłosiła dzień 20 października Dniem Krajobrazu, zachęca Państwa do organizacji z tej okazji spacerów krajobrazowych dla uczniów oraz podejmowania innych inicjatyw mających na celu uświadomienie jak ważną rolę pełni krajobraz w życiu człowieka. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska […]

18 września 2017

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

Projekt Bezpieczna Szkoła Cyfrowa www.cyfrowobezpieczni.pl  –  platforma edukacyjna adresowana do wszystkich grup związanych z problematyką bezpieczeństwa cyfrowego w szkołach. W ramach portalu działa punkt konsultacyjny dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców w zakresie problemów bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku szkolnym i życiu prywatnym. Na stronie dostępne są materiały edukacyjne, scenariusze, kursy  e-learningowe, gry edukacyjne i multimedia udostępnione na otwartych […]

18 września 2017

Studia Podyplomowe – Instytut Sztuki PAN w Warszawie

W roku akademickim 2017/2018 Instytut Sztuki PAN w Warszawie uruchamia drugą edycję Studiów Podyplomowych ,,Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”. Słuchacze Studiów mogą kształcić się w pięciu odrębnych specjalizacjach: – Historia sztuki i współczesna kultura wizualna – Historia muzyki z elementami współczesnej kultury muzycznej – Teatrologia – Filmoznawstwo – Teatr Azji Studia przeznaczone są dla […]

18 września 2017

Technologie z klasą

Na stronie internetowej Fundacji Uniwersytet Dzieci znajdują się scenariusze lekcji z zakresu programowania. Od 19 września można zgłaszać się do programu Technologie z klasą, którego celem jest wsparcie nauczycieli klas I-III i VII w nauczaniu treści z zakresu programowania. W załączeniu informacje o programie. Załączniki Technologie z klasą – program Data: 2017-09-18, rozmiar: 133 KB

18 września 2017

Wyprawka szkolna 2017 – weryfikacja liczby zgłoszeń

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów objętych programem, w szkołach znajdujących się na Państwa terenie, zgodnie z tabelą. Zebrane informacje posłużą do wyliczenia ostatecznej kwoty dotacji niezbędnej do pełnej realizacji ww. programu. Formularz […]

18 września 2017

Seminarium dla Nauczycieli „Edukacja szkolna dla wyobraźni” – 10 października 2017, Poznań

Serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w Wojewódzkim Seminarium dla Nauczycieli „Edukacja szkolna dla wyobraźni”. Seminarium odbędzie się 10 października 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane poprzez formularz on-line. Załączniki Program seminarium Data: 2017-09-18, rozmiar: 87 […]

15 września 2017

Konkurs MEN „Nauczyciel-Wolontariusz Roku!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli! Szukamy pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób. Zależy […]

15 września 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – aneks do umowy

Szanowni Państwo Zgodnie z zapisami §3, zmiany jakie dokonały się w sieci szkół na terenie Państwa gminy/powiatu wymagają podpisania aneksu do umów dotyczący realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, w związku z powyższym proszę o przesłanie „nowego brzmienia”  § 1 ust. 2 – wzór aneksu poniżej. Zwracam się z prośbą o wypełnienie znajdującego się poniżej wzoru […]