2017

23 marca 2017

Prawo dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wykłady

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do wysłuchania wykładów proponowanych przez pracowników naukowych Wydziału. Wykłady będą odbywać się we wtorki w godzinach 17.00–19.00, w sali gamma Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu. W roku akademickim 2016/2017 zaplanowano […]

23 marca 2017

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień nauczyciela dyplomowanego

Wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Załączniki Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień nauczyciela dyplomowanego Data: 2017-03-23, rozmiar: 264 KB Załącznik nr 1 – zaświadczenie nr 1 Data: 2017-03-23, rozmiar: 52 KB Załącznik nr 2 – zaświadczenie nr 2 Data: 2017-03-23, rozmiar: 48 KB Pobierz wszystkie pliki

22 marca 2017

Bezpłatne konferencje Erasmus+

Informujemy, że podczas Targów Edukacyjnych odbędą się bezpłatne konferencje i konsultacje dotyczące programu Erasmus+ oraz zmian wprowadzanych w akcji KA2. Chętnych serdecznie zapraszamy do zarejestrowania się poprzez stronę: www.erasmuswielkopolska.pl MODUŁ I  – 24 marca 2017 r. ERASMUS+ EDUKACJA SZKOLNA – Nowości w akcji KA2 edycja 2017 11:00-12:30 sala E w paw. 7 (antresola) KONSULTACJE 12:30-13:30 […]

22 marca 2017

Nowe rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej

W dniach 14-21 marca 2017 r. Minister Edukacji Narodowej podpisała następujące akty prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania […]

22 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wyniki

Szanowni Państwo Wojewoda Wielkopolski ogłasza, którym organom prowadzącym i szkołom zostanie udzielone  w roku 2017, wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. […]

22 marca 2017

Konferencja Szkoły w chmurze – cyberbezpieczeństwo – 28 marzec 2017 Gniezno

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli na ogólnopolską konferencję „Szkoły w chmurze – cyberbezpieczeństwo”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora oświaty oraz Microsoft  28 marca br. w Szkole Podstawowej nr 12 w Gnieźnie. Więcej informacji na stronie internetowej. Załączniki Informacja Organizatora o Konferencji Data: 2017-03-22, rozmiar: 758 KB

20 marca 2017

Festiwal Filmowy – Niepokorni Niezłomni Wyklęci – 26-27 marzec 2017

VIII Festiwal Filmowy NNW – Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci to największy festiwal poświęcony polskiej historii najnowszej i Żołnierzom Wyklętym. Odbywa się w Poznaniu w dniach 26-27 marca 2017 r., Kino Rialto, ul. Dąbrowskiego 38. Wstęp bezpłatny. „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 1939-1989″ czyli ci, których chciano wymazać z polskiej historii. Skrytobójczo mordowani, prześladowani, niszczeni. Jak mato o nich […]

17 marca 2017

Stypendia i zasiłki szkolne za okres styczeń-czerwiec 2017

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego uprzejmie informujemy, iż Minister Edukacji Narodowej dokonał naliczenia i podziału środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym […]

16 marca 2017

Obowiązek lustracji – osoby zgłaszające swoje kandydatury na stanowiska dyrektorów szkół

Podstawa prawna: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów Obowiązkiem lustracyjnym są objęci kandydaci na stanowisko: dyrektora szkoły publicznej, dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła […]

16 marca 2017

Wykaz organizatorów kursów na kierownika i na wychowawcę wypoczynku

Podstawa prawna: art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz.452). prowadzenie kursów nie wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli organizatorami są: publiczne i niepubliczne […]