Luty 17, 2021

17 lutego 2021

Spotkanie Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z przedstawicielami organów prowadzących szkoły ponadpodstawowe

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński wspólnie z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty Robertem Gawłem spotkał się w formie wideokonferencji z przedstawicielami samorządów lokalnych prowadzących szkoły ponadpodstawowe w województwie wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyła także Wicewojewoda Aneta Niestrawska oraz kierownictwo Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Współpraca i współdziałanie rządu z jednostkami samorządów terytorialnych jest kluczowe i niezbędne dla osiągnięcia celów, jakimi […]