19 września 2017

Konkurs Plastyczny „Orzeł biały- nasza duma”

Szanowni Państwo! W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja […]

18 września 2017

Technologie z klasą

Na stronie internetowej Fundacji Uniwersytet Dzieci znajdują się scenariusze lekcji z zakresu programowania. Od 19 września można zgłaszać się do programu Technologie z klasą, którego celem jest wsparcie nauczycieli klas I-III i VII w nauczaniu treści z zakresu programowania. W załączeniu informacje o programie.

18 września 2017

Seminarium dla Nauczycieli „Edukacja szkolna dla wyobraźni” – 10 października 2017, Poznań

Serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w Wojewódzkim Seminarium dla Nauczycieli „Edukacja szkolna dla wyobraźni”. Seminarium odbędzie się 10 października 2017 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu. Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane poprzez formularz on-line.

15 września 2017

Konkurs MEN „Nauczyciel-Wolontariusz Roku!

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich nauczycieli! Szukamy pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. Słowem – swoją postawą i zaangażowaniem są wzorem dla uczniów i innych osób. Zależy […]

11 września 2017

Konferencja „Dwie strony sieci” – 25 września 2017, Poznań

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji nt. „Dwie strony sieci” 25 września 2017 r. w Multikinie 51, ul. Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu. Organizatorem konferencji jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Multikinem. Konferencja skierowana jest do […]

11 września 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”

GIODO zaprasza szkoły do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program jest przedsięwzięciem realizowanym od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Celem programu jest podnoszenie […]

8 września 2017

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej

W dniach 4-5 września br. odbyło się  VIII posiedzenie Komitetu do spraw Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Obradom Komitetu przewodniczyli: Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej  oraz Steffen Freiberg,  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Kultury Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie. W spotkaniu uczestniczyła Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski i […]

7 września 2017

Bezpłatne szkolenie „Jak uczyć o energetyce jądrowej” – 25 września 2017, Warszawa

Departament Energetyki Jądrowej Ministerstwa Energii  oraz Wydział Chemii i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego organizują szkolenie dla nauczycieli fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pt. „Jak uczyć o energetyce jądrowej”. Bezpłatne szkolenie dla województwa wielkopolskiego odbędzie się 25 września 2017 roku w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącego się przy ulicy […]

6 września 2017

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – wybory samorządowe organizowanym przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, w szczególności w zakresie wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Konkurs […]

6 września 2017

Stypendia i zasiłki szkolne_ II transza

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Nawiązując do pisma pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej z 1 września 2017 r. znak: DWKI-WWR.419.17.2017.CZ15, informującego o dokonaniu wstępnego podziału środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2017 r., uprzejmie prosimy o przekazanie danych dotyczących realnego zapotrzebowania na te środki. Naliczona dotacja stanowi maksymalnie 80% […]