czerwiec 2024

17 czerwca 2024

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

Minister Edukacji ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025: Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, […]

14 czerwca 2024

Portal edukacyjny Patria Nostra

Portal edukacyjny Patria Nostra to filmy i animacje o tematyce historycznej stworzone przez uczniów w ramach ośmiu edycji Konkursu Patria Nostra. W ramach projektu powstało ponad 600 filmów i animacji przedstawiających ważne wydarzenia z historii Polski oraz postaci historycznych czy literackich. Na portalu Patria Nostra zamieszczone zostały wszystkie 60 sekundowe filmy i animacje powstałe podczas […]

13 czerwca 2024

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach – nowe rozwiązania prawne

Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostają objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w polskim systemie oświaty, analogicznie jak polscy uczniowie. Naukę online będą mogli realizować tylko uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 pobierają naukę w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty. Świadczenie rodzinne […]

12 czerwca 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024

Uprzejmie informuję, że Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 356/24 z dnia 3 czerwca 2024 r. dokonała oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2024 roku. Na podstawie wyników oceny Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego 61 organizacjom, które otrzymają […]

12 czerwca 2024

Aktywna Szkoła – wspólne działania ministrów: sportu i edukacji na rzecz aktywności sportowej

Ponad 2500 szkół przystąpiło już do programu “Aktywna szkoła”. Dziś, w czasie konferencji prasowej Minister Barbara Nowacka oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras podsumowali dotychczasowe działania i zachęcali nauczycieli, dyrektorów szkół do przystąpienia do programu. W konferencji wzięli również udział ambasadorzy programu: Edyta Litwiniuk, Grzegorz GABOR Jędrzejewski oraz Damian Bąbol. Polska szkoła może być […]

11 czerwca 2024

Bezpłatne zajęcia z edukacji przyrodniczej

Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza do zapisów na bezpłatne zajęcia dla dzieci z edukatorem przyrodniczym. Oferta kierowana jest dla grup zorganizowanych (przedszkoli, szkół, młodzieżowych domów kultury). Zajęcia mogą odbywać się w parkach i skwerach lub siedzibie szkoły/placówki na terenie Poznania. Zapisy drogą elektroniczną na adres e-mail: edukacjazzm@zzmpoznan.pl Więcej informacji znajduje się n stronie internetowej Zarządu Zieleni […]

11 czerwca 2024

Ogólnopolski Konkurs Biograficzny „Moja Rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej organizuje Ogólnopolski Konkurs Biograficzny „Moja Rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia biografii w wychowaniu młodych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem istoty więzi międzypokoleniowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową, malarską, wydzieranką lub wycinanką z […]

10 czerwca 2024

Aplikacja cyfrowa Test Fus

W związku z realizacją ministerialnego Programu „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” zespół działaczy filii AWF w Białej Podlaskiej stworzył narzędzie badawcze oparte na nowoczesnej technologii – Aplikację cyfrową Test Fus. Test Fus to pierwsza na świecie aplikacja cyfrowa ułatwiająca przeprowadzenie Testu FUS, którego poziom pozwala określić kompetencję ruchową ucznia, bazując […]

10 czerwca 2024

Konkurs dla nauczycieli „Kierunek – Innowacja 2024”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji konkursu „Kierunek – innowacja 2024”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2023/2024. Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca 2024 r. Informacje o konkursie Konkurs […]

7 czerwca 2024

Bezpieczna woda – akcja informacyjno-edukacyjna

Lato coraz bliżej. Wakacje sprzyjają relaksowi nad wodą. Warto przypomnieć zasady bezpieczeństwa, by nic nie zakłóciło beztroskiego czasu i dobrej zabawy. Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki realizuje letnią edycję akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Polskiej […]

7 czerwca 2024

Dane adresowe

Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Tadeusza Kościuszki 93 (III piętro), 61-716 Poznań kancelaria pok. 339, tel. 61 670 40 81 e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl media społecznościowe Facebook X (dawniej Twitter) Wydział Nadzoru Pedagogicznego ul. Tadeusza Kościuszki 93 (III piętro), 61-716 Poznań sekretariat pok. 338, tel. 61 670 40 87 e-mail: wnp@ko.poznan.pl Wydział Nauczycieli i Sieci Szkół Plac […]