1 kwietnia 2022

Lektury dostępne – kolejne tytuły w serii

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Zemsta” Aleksandra Fredry, wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i legendy polskie to tylko niektóre spośród 30 nowych tytułów, które zostały udostępnione w serii Lektury dostępne. Są to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi. Lektury dostępne zostały opracowane z […]

29 marca 2022

Pociągami PKP Intercity po Polsce w ramach programu „Poznaj Polskę”

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz PKP Intercity zachęcają szkoły korzystania z transportu kolejowego podczas wycieczek organizowanych w ramach drugiej edycji programu „Poznaj Polskę”. PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę przejazdów grupowych, która pozwala obniżyć koszty podróży nawet o 20 procent. – „Poznaj Polskę” wchodzi w fazę wykonawczą. Od 1 kwietnia ruszają wycieczki. Liczymy, że ok. 300 […]

11 marca 2022

Zachęcamy do korzystania z Wielkopolskiej Bazy Wolontariuszy wspomagających komunikację z uchodźcami

Szanowni Państwo Przedstawiciele organów prowadzących, jednostek samorządu terytorialnego Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych województwa wielkopolskiego Obecnie wszyscy jesteśmy zaangażowani w pomoc dla Ukrainy, między innymi organizowanie form opieki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla ukraińskich dzieci i młodzieży. Wymaga to troski i starań, odpowiedzialności w tym także szukania wsparcia osób, które władają w stopniu […]

10 marca 2022

Większa liczba dzieci w oddziale przedszkolnym i w oddziałach I-III szkoły podstawowej – rozporządzenie podpisane

W roku szkolnym 2021/2022 będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Rozwiązania te są podyktowane szybkim włączeniem dzieci z Ukrainy do polskiego sytemu oświaty, szczególnie w sytuacji kiedy nie można utworzyć dla nich oddziału przygotowawczego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]

9 marca 2022

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022

Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. nowy przedmiot historia i teraźniejszość oraz podstawy programowe przedmiotów historia (zakres podstawowy i rozszerzony) oraz wiedza o społeczeństwie (zakres rozszerzony). Dnia 8 marca br. Minister Edukacji i Nauki podpisał trzy projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej […]

9 marca 2022

Arkusze pokazowe egzaminu maturalnego – informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w nowej formule. Dotyczą one wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Arkusze zostały przygotowane w wersji standardowej i dostosowanej do potrzeb zdających z niepełnosprawnościami zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok 2023 i 2024. Zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do zapoznania się z materiałami CKE. Egzamin maturalny w roku 2023 […]

9 marca 2022

Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” lub udzielenie wsparcia w 2022

W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Wsparcie finansowe w 2022 roku Wsparciem finansowym w ramach programu w 2022 roku zostaną objęte: szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019; […]

2 marca 2022

„Poznaj Polskę” – ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków w nowej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na dofinansowanie wycieczek szkolnych w 2022 r. przeznaczymy rekordową kwotę 100 mln zł! W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów. Zachęcamy do składania wniosków! „Poznaj Polskę” w 2022 r. Wystartował nabór wniosków w programie „Poznaj Polskę. […]

2 marca 2022

Start rekrutacji do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dnia 1 marca br. rozpoczęła się rekrutacja do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń. Rekrutacja do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży Temat przewodni XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży brzmi: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla […]

23 lutego 2022

Bezpieczeństwo uczniów w szkole i w przedszkolu

Po kilkutygodniowym okresie nauki zdalnej uczniowie powrócili do zajęć stacjonarnych w szkołach i placówkach. Aby minimalizować ryzyko zakażenia, niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zaleceń sanitarnych. Ważne jest także obserwowanie objawów chorobowych u dziecka i odpowiednie reagowanie w takiej sytuacji. List wiceminister Marzeny Machałek do rodziców i opiekunów – Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych […]

4 lutego 2022

Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych w Wielkopolsce

W Wielkopolsce w programie Laboratoria Przyszłości uczestniczy 1 071 szkół podstawowych. To 98 % szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, które mogły składać wnioski o dofinansowanie. Oznacza to, że z nowoczesnego sprzętu będzie mogło korzystać 282 779 wielkopolskich uczniów, co stanowi 85% uczniów wszystkich szkół podstawowych w naszym województwie. Łączna kwota dofinansowania wynosi 94 053 900 zł. Laboratoria […]

1 lutego 2022

6 nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, Technik izolacji przemysłowych, Technik elektroautomatyk okrętowy i Technik przemysłu jachtowego to 6 nowych zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Wprowadzenie nowych zawodów to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Odpowiedź na potrzeby rynku […]