26 stycznia 2017

Informacje w języku angielskim o uznawaniu uzyskanego za granicą wykształcenia – Ministerstwo Edukacji Narodowej

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland zostały umieszczone informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.