18 marca 2022

Ogólnopolska konferencja – Targi Edukacyjne 2022 #ŚwiatEdukacji

W ramach XXVI Targów Edukacyjnych odbyła się Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli w ramach Targów Edukacyjnych #ŚwiatEdukacji Poznań 2022. Pan Zbigniew Talaga, Wicekurator Oświaty reprezentował na tym wydarzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie działalności placówek doskonalenia nauczycieli, także w kontekście włączania do polskiego systemu oświaty dzieci i młodzież Uchodźców z Ukrainy ogarniętej wojną z Rosją. Z ramienia Kuratorium Oświaty w Poznaniu w konferencji uczestniczyły także Małgorzata Wilczyńska – Grześ, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji oraz Renata Jocz, wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator Kuratorium Oświaty w Poznaniu ds. kształcenia zawodowego przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.

W czasie obrad omówiono współpracę Ośrodka Rozwoju Edukacji z placówkami doskonalenia nauczycieli w perspektywie realizacji projektów z Unii Europejskiej i kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Podjęto temat Zintegrowanej Strategii Umiejętności w kontekście planowania działań placówek doskonalenia nauczycieli w nowej perspektywie Funduszy Europejskich dla regionów. Na konferencji zapoznano się z wieloma z przykładami dobrych praktyk w zakresie doradztwa metodycznego.