Wrzesień 2020

30 września 2020

Regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2020/2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021 W związku z Zarządzeniem nr 110.1.16.2020 z dnia 4 maja 2020 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości regulaminy poszczególnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Organizacja konkursów przedmiotowych uwzględnia warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii w sytuacji […]

29 września 2020

10-lecie Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie

Dnia 24 września 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w 10-leciu istnienia Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury im. św. Jana Pawła II w Śremie. Obchody te były zwieńczeniem całego cyklu wydarzeń rocznicowych, zaplanowanych głównie na poprzedni rok szkolny. Rozpoczęły się Mszę Świętą dziękczynną za 10 lat działalności. Następnie w  auli szkolnej, odbyła […]

28 września 2020

Egzaminy zewnętrzne – rok szkolny 2020/2021

Harmonogram, komunikaty i dodatkowe informacje o egzaminach zewnętrznych w 2021 r. znajdą Państwo na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: egzamin ósmoklasisty egzamin maturalny w formule 2015 egzamin maturalny w formule 2023 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2017 egzamin zawodowy w formule 2019 YouTube Centralnej Komisji […]

28 września 2020

Badania ankietowe w ramach programu „Monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej w latach 2016-2020”

Informujemy, że w październiku i listopadzie 2020 roku w placówkach oświatowych na terenie województwa wielkopolskiego będą prowadzone epidemiologiczne badania ankietowe rodziców dzieci w wieku 3 i 5 lat, osób w wieku 18 lat oraz nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli nauczania początkowego. Badania będą realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia pt.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej […]

27 września 2020

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

26 września 2020

Wykaz organizatorów kursów na kierownika i na wychowawcę wypoczynku

Podstawa prawna: art. 92q ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz.452). Najważniejsze informacje: prowadzenie kursów nie wymaga zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, jeśli organizatorami […]

25 września 2020

Otwarcie „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnego IPN w Poznaniu

Dnia 24 września 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w spotkaniu inaugurującym działalność „Przystanku Historia” – Centrum Edukacyjnego IPN w Poznaniu. Uroczystego otwarcia dokonał prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Podczas uroczystości zasłużonym działaczom „Solidarności” wręczone zostały  Krzyże Wolności i Solidarności. Spotkanie poświęcone było wybitnej postaci zamordowanego przez Niemców w 1943 […]

24 września 2020

Prawa i obowiązki Rodziców

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka. W związku z dużym zainteresowaniem problematyką Praw Rodziców i […]