17 września 2020

Konferencja regionalna „Zawodowcy na start” w Szczecinie

W dniu 15 września 2020r. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie, zorganizowana została Konferencja regionalna „Zawodowcy na start”. Temu istotnemu wydarzeniu patronowało Kuratorium Oświaty w Szczecinie i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

W konferencji uczestniczyła Renata Jocz – wizytator i koordynator ds. kształcenia zawodowego – reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Tematykę przedsięwzięcia skoncentrowano na pokazaniu aktualnych możliwości rozwoju szkolnictwa zawodowego, w tym także dofinansowania szkół branżowych i technicznych ze środków Unii Europejskiej czy innych programów regionalnych. Na podkreślenie zasługują inicjatywy takie jak Europass2.0, eTwinning, Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych czy promowanie szkolnictwa branżowego poprzez światowe konkursy umiejętności WorldSkills.

Podobna konferencja, wpisująca się w wielowymiarowy cykl działań promujących kształcenie zawodowego w Wielkopolsce,  jest  planowana  w najbliższym czasie również w Poznaniu.

Więcej informacji