22 września 2020

Powołanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Wojewoda Wielkopolski Pan Łukasz Mikołajczyk wręczył 22 września br. Panu Robertowi Gawłowi, podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej, akt powołania na stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Pan Robert Gaweł z wykształcenia jest historykiem i nauczycielem, absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 do 2014 roku pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie. Jest nauczycielem dyplomowanym i weryfikatorem prac maturalnych OKE w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą. Od roku 2014 jako członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego kierował szkolnictwem na terenie powiatu.

W latach 2015-2019 był senatorem RP IX kadencji, aktywnie uczestniczył w pracach m.in. Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Senackim Zespole Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym.