18 września 2020

Wizyta Wicekuratora Oświaty w Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu

W dniu 16 września 2020 r. Pani  Aleksandra Kuź – Wicekurator Oświaty odwiedziła Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu. Szkoła obecnie znajduje się w żółtej strefie zagrożenia epidemicznego, pracuje w 2 budynkach i liczy ok. 1 100 uczniów (większość to młodzież dojeżdżająca z różnych okolicznych miejscowości). Pani wicekurator była zainteresowana organizacją pracy szkoły, stosowanymi w szkole rozwiązaniami chroniącymi uczniów oraz nauczycieli przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem. Podczas rozmowy z Panią wicekurator, zarówno młodzież, jak i nauczyciele wyrażali satysfakcję, zadowolenie a nawet radość, wynikające z powrotu do szkoły i stacjonarnego kształcenia, deklarowali przestrzeganie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach.

Należy zaznaczyć, że od 1 września br. Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu z powodzeniem realizuje zadania edukacyjne w formie tradycyjnej, stacjonarnie. Jest największą szkołą w powiecie gostyńskim, z ponad 130-letnią tradycją. ZSZ jest inicjatorem przedsięwzięć edukacyjnych w wymiarze powiatowym i wojewódzkim. Szkoła od lat organizuje powiatowe konkursy wiedzy o powstaniu wielkopolskim, matematyczny, języków obcych oraz wojewódzki konkurs wiedzy o energii odnawialnej „Zielona Energia”. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, ponadto z Cechem Rzemiosł Różnych w Gostyniu oraz wieloma instytucjami i zakładami pracy, w których uczniowie odbywają praktyki. Realizowane w szkole projekty edukacyjne pozwalają rozwijać młodzieży swoje zainteresowania. Najważniejsze z nich to: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, „I ty możesz zostać inżynierem”, „Młodzi specjaliści”, „Wirtualne laboratoria”, projekty zagraniczne w ramach programów Leonardo da Vinci i Erasmus+. Nauczyciele prowadzą liczne zajęcia pozalekcyjne.