sierpień 26, 2021

26 sierpnia 2021

Wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych

Uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Do zadań poradni należy nie tylko diagnozowanie dzieci i młodzieży, efektem którego jest m.in. wydanie opinii lub orzeczenia, ale również udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta – bezpłatna i dobrowolna – polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Poradnie wspierają […]

26 sierpnia 2021

Infolinia interwencyjno-informacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

W ramach programu infolinii interwencyjno-informacyjnej Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od kilkunastu lat zapewnia bezpłatną i anonimową pomoc: 800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane […]

26 sierpnia 2021

Instytucje świadczące pomoc

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Centrum Medyczne HCP w Poznaniu Fundacja „Dziecko w centrum” w Poznaniu Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poradnia narkotykowa on-line Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych: Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej […]

26 sierpnia 2021

Wykaz olimpiad

Olimpiada Artystyczna Olimpiada Geograficzna Olimpiada Historyczna Olimpiada Języka Francuskiego Olimpiada Języka Niemieckiego Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Olimpiada Matematyczna Juniorów Ogólnopolska Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Olimpiada Statystyczna Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Olimpiada Wiedzy Technicznej