sierpień 12, 2021

12 sierpnia 2021

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek w województwie wielkopolskim Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa wielkopolskiego, zapraszam Państwa do przekazywania na adres kancelaria@ko.poznan.pl przykładów dobrych praktyk. Dobre praktyki to wszystkie te sposoby działania, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania. Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, […]