14 października 2021

120-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie

Dnia 8 października br. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w obchodach 120-lecia istnienia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gnieźnie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.

Szkoła, założona w 1901 r., należała początkowo do władz pruskich. Jednak już w 1918 r. w szkole uczyła wyłącznie kadra polska, a kierunki kształcenia były od początku nastawione na wspieranie gospodarki oraz rozwoju kraju. Po wojnie, w czasie której, szkoła została przekształcona na szpital niemiecki, uczniowie mogli powrócić do szkolnych ławek i kształcić się w różnych zawodach. Tradycje te, mimo zmieniających się kierunków, dopasowanych do zmieniającego się zapotrzebowania na rynku, szkoła kontynuuje do dziś i jest jedną z najlepszych szkół w Wielkopolsce.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. Dalsze uroczystości miały miejsce w szkolnej Auli. Po wystąpieniach i życzeniach gości, nastąpiło przekazanie nowego sztandaru oraz wyprowadzenie starego. Przedstawiciele uczniów złożyli uroczyste ślubowanie na nowy sztandar. Uroczystość uświetniła część artystyczna: prezentacja historii szkoły oraz wysęp chóru szkolnego.

Dla Roberta Gawła była to szczególna uroczystość, ponieważ w szkole tej przepracował 23 lata jako nauczyciel historii i WOS-u.