14 października 2021

Finał Konkursu Historycznego Patria Nostra

Dnia 13 października br. Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł wziął udział w finale wielkopolskiej VI edycji Filmowego Konkursu Historycznego Patria Nostra.

Konkursy historyczne Patria Nostra, których celem jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, etyki chrześcijańskiej, budowa społeczeństwa obywatelskiego, są adresowane do młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, a także do młodzieży polskiej i polonijnej na całym świecie.
Zadanie konkursowe poległo na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski.

W gali finałowej wzięli udział uczestnicy konkursu w Polsce i za granicą, obecni zarówno w Teatrze Apollo w Poznaniu, jak i online, jak również przedstawiciele sponsorów oraz patronów honorowych. Wielkopolski Kurator Oświaty odczytał list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, skierowany do Prezesa Fundacji Patria Nostra Pani Natalii Volynets.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Specjalne gratulacje kierujemy do laureatów:

  • I miejsce: Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich w składzie: Rita Adamczewska, Fabian Doliński, Jakub Naparty, Anita Nawrot
  • II miejsce: Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej w składzie: Maksymilian Błasiak, Gabriela Lis, Maria Martyniuk, Anna Galar
  • III miejsce: Drużyna Rodziny Michalewiczów z Kościana w składzie: Alan, Julian, Ewa, Marcin

Wielkopolski Kurator Oświaty podziękowania kieruje do organizatorów konkursu w uznaniu za ich trud, pracę i niezłomne promowanie kolejnych edycji oraz pozyskiwanie wspaniałych nagród dla uczestników.