26 lutego 2024

Akcja edukacyjna „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”

Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi prowadzi akcję edukacyjną „Notariusz w szkole”. Jej celem podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa.

Placówki zainteresowane zaproszeniem notariusza na wykład w roku szkolnym 2023/24 (lub też przeprowadzeniem szkolenia dla nauczycieli WOS-u) proszone są o przesyłanie na adres e-mail: komunikacja@km.org.pl zgłoszeń zawierających proponowany termin (data wraz z godziną), adres szkoły, wybrany temat (lub tematy) oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej szkołę.

Po umówieniu spotkania otrzymają Państwo informację zwrotną ze szczegółami wykładu oraz kontaktem do wykładowcy.

Wykłady notariusza są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie internetowej