kwiecień 2022

29 kwietnia 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – Aktywna tablica

Wojewoda Wielkopolski w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa nr 478/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r, działa Wicekurator Oświaty pan Zbigniew Talaga ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” Link do formularzy wniosków Załączniki […]

28 kwietnia 2022

eTwinning – zmiany w procesie aplikowania o KOJ/EOJ

W związku z uruchomieniem nowej wersji platformy eTwinning oraz idącymi za tym kwestiami technicznymi, zmianie uległ także termin aplikowania o KOJ (Krajowa Odznaka Jakości) dla międzynarodowych projektów, które chciałyby w tym roku otrzymać również EOJ (Europejska Odznaka Jakości). Aby projekt miał szansę na zakwalifikowanie się do tegorocznych nominacji do EOJ należy aplikować o KOJ do 30.06.2022. […]

28 kwietnia 2022

Konferencja Nowoczesne rozwiązania technologiczne dla cyfryzacji szkolnictwa w Polsce i w Niemczech – 16-20 maja 2022, online

Szanowni Państwo, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) organizuje na zlecenie Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) misję gospodarczą niemieckich przedsiębiorców oferujących technologie i narzędzia z zakresu cyfryzacji edukacji i kształcenia do Polski. Misja odbędzie się w dniach 16 – 20.05.2022. Celem programu jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom z Niemiec nawiązania kontaktów na […]

28 kwietnia 2022

Słowniczki angielsko-polsko-ukraińskie dla dzieci z oddziałów przygotowawczych

Katolicki Uniwersytet Lubelski przygotował i przekazał do dyspozycji Ministra Edukacji i Nauki 7 tys. egzemplarzy słowniczka angielsko-polsko-ukraińskiego wraz z rozmówkami. Publikacje trafiły do uczniów z oddziałów przygotowawczych. To kolejna forma pomocy, jaką uczelnia zaoferowała ukraińskim uchodźcom. Słowniczki angielsko-polsko-ukraińskie (aнглійсько-польсько-український розмовник першоїнеобхідності) wraz z rozmówkami „Let’s talk! Porozmawiajmy! Поро3мовляймо!” zawierają podstawowe zwroty w trzech wersjach językowych, […]

25 kwietnia 2022

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie – inicjatywy dla nauczycieli i dzieci

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, zaplanowanymi w ramach projektu CDN dla Ukrainy w terminie kwiecień-czerwiec 2022 roku: Warsztaty, szkolenia, seminaria, sieć współpracy dla nauczycieli Udostępnienie Materiałów dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracyjnym Utworzenie w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie Czytelni książek ukraińskich dla dzieci z Ukrainy i Polski […]

21 kwietnia 2022

Uprawnienia laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu […]

20 kwietnia 2022

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 2022

Załączniki Pismo przewodnie Data: 2022-04-26, rozmiar: 74 KB Tabela wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Data: 2022-04-20, rozmiar: 14 KB Pobierz wszystkie pliki