7 października 2021

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek
województwa wielkopolskiego,

przekazujemy w załączeniu wytyczne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2, przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Jednocześnie należy podkreślić, że w przypadku obowiązkowo zapewnianego przez gminy bezpłatnego dowozu i opieki niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży oraz uczniom (art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 – Prawo oświatowe – Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), który nie jest formą publicznego transportu zbiorowego, należy uwzględnić regulacje przewidziane w przepisach § 25 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.). Wynika z nich, że nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
b) trudności w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust lub nosa,
c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Załączniki

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów
Data: 2021-10-07, rozmiar: 64 KB