30 marca 2023

Informacja o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431) przekazujemy informację o wolnych miejscach w przedszkolach oraz szkołach podstawowych województwa wielkopolskiego, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

Szczegółowe dane na temat wolnych miejsc znajdują się pod adresem pod adresem http://wolnemiejsca.kuratorium.poznan.pl/przegladanie.

Informacje o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach i publicznych szkołach podstawowych są na bieżąco aktualizowane przez dyrektorów.

Wicekurator Oświaty
/-/ Zbigniew Talaga