16 kwietnia 2024

Powołanie wicekuratora oświaty

Pan Wojciech Szulc został powołany z dniem 15 kwietnia 2024 r. na stanowisko wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Powołanie przez Minister Edukacji Barbarę Nowacką wręczył Pan Igor Bykowski, Wielkopolski Kurator Oświaty.