kwiecień 10, 2024

10 kwietnia 2024

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu kandydatów do nadania tytułu honorowego profesora oświaty w 2024

Uprzejmie informuję, że Wielkopolski Kurator Oświaty zdecydował o przekazaniu do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przedłożonych wniosków o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty: Pani Marii Pacholskiej, Panu Markowi Tomickiemu. Zgodnie z procedurą przyjętą przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty komunikat dotyczący rozstrzygnięcia właściwego organu w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty […]

10 kwietnia 2024

Informacja o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

Jak zamieszczać ogłoszenia o pracę dla nauczycieli? Dyrektorzy szkól i placówek oświatowych przekazują informacje o wolnych stanowiskach pracy za pośrednictwem Strefy Pracownika SIO, poprzez dodanie oferty pracy w zakładce Wolne stanowiska pracy. Dostęp do aplikacji wymaga aktywnego upoważnienia do SIO. Jak szukać ofert pracy dla nauczycieli? Informacja o wolnych stanowiskach dla nauczycieli w szkołach i […]

10 kwietnia 2024

Nieobowiązkowe prace domowe – materiały dla nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji wprowadzającego zmiany w zakresie prac domowych polegające na: niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej pisemnych (z wyłączeniem ćwiczeń rozwijających motorykę małą) i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych; braku obowiązku wykonania przez uczniów klas […]

10 kwietnia 2024

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, że zgodnie z art.103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.2245 z późn. zm) akredytacje kuratora oświaty przyznane: przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r. przed dniem 1 września 2017 […]