kwiecień 26, 2024

26 kwietnia 2024

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 560) pracodawca i inny organizator w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub […]

26 kwietnia 2024

Konkurs plastyczny „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach obchodów 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ogłosiło Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają̨ zabytki z mojej okolicy”. Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób Fundusze Europejskie (FE) wpływają̨ na poprawę̨ stanu zabytków. Konkurs przeznaczony jest dla […]

26 kwietnia 2024

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony jest 29 kwietnia każdego roku. Jest to święto mające na celu podkreślenie znaczenia solidarności i współpracy pomiędzy różnymi pokoleniami. Dzień ten przypomina nam o konieczności wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia między młodszymi i starszymi osobami. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, debaty, konferencje i […]

26 kwietnia 2024

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty do absolwentów szkół ponadpodstawowych

Drodzy Absolwenci, dzisiaj jest ten wyjątkowy dzień, kiedy z dumą i wzruszeniem zakończycie swoją szkolną podróż i odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły. To moment, na który pracowaliście przez wiele lat, pokonując wyzwania, zdobywając wiedzę i rozwijając się. Wasza droga była pełna wyzwań. Warto podkreślić, że byliście rocznikiem, który zaczynał szkołę średnią w trudnym czasie pandemii. Edukacja […]