kwiecień 19, 2024

19 kwietnia 2024

Zespół do spraw cudzoziemców

Informacji dla rodziców dzieci i uczniów obcokrajowców dotyczących opieki i kształcenia w przedszkolach i szkołach województwa wielkopolskiego udzielają pracownicy Kuratorium Oświaty w Poznaniu: Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Wydział 1. Barbara Zatorska starszy wizytator 780 386 050 Wydział Nadzoru Pedagogicznego 2. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 780 386 055 Wydział Nadzoru Pedagogicznego 3. Violetta Dąbek […]

19 kwietnia 2024

Polski system edukacji – informatory

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawia najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu edukacji z odniesieniem do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomogą one w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski. Informator przedstawia to, co najważniejsze w polskim systemie edukacji, również w odniesieniu do […]

19 kwietnia 2024

Zasady organizacji oddziałów przygotowawczych

związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Czym są oddziały przygotowawcze Dla uczniów […]

19 kwietnia 2024

Cudzoziemcy w polskiej szkole – film

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawia materiał filmowy dotyczący tworzenia i funkcjonowania oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców. Prezentowany reportaż jest przykładem dobrej praktyki, mogącym stanowić odpowiedź na szereg pytań, m.in.: dlaczego watro organizować oddziały przygotowawcze dla cudzoziemców zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych.

19 kwietnia 2024

Organizacja wycieczek szkolnych z udziałem dzieci migrantów

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zamieścił na stronie internetowej kompendium wiedzy nt. organizacji wycieczek szkolnych z udziałem migrantów z polskich szkół. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Spraw Cudzoziemców.

19 kwietnia 2024

Instytucje oferujące wsparcie psychologiczne i psychiatryczne

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przekazuje informacje o podmiotach oferujących wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób z Ukrainy: organizacje, fundacje i podmioty prywatne – instytucje miasta Poznania pomoc psychologiczna, psychiatryczna i coachingowa – Fundacja VINEA w Poznaniu działania na rzecz poszanowania praw cudzoziemców w Polsce – Polskie Forum Migracyjne

19 kwietnia 2024

Spotkanie kierownictwa MEN z kuratorami oświaty

We wszystkich województwach stanowiska kuratorów oświaty zajmują osoby wyłonione w konkursach. – Nowi kuratorzy oświaty to nowe otwarcie. Kuratoria zostały odpartyjnione, a kuratorzy muszą pamiętać także o tym, że oprócz sprawowania nadzoru, mają służyć wsparciem – powiedziała Minister Edukacji Barbara Nowacka. W czwartek w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z kuratorami […]