kwiecień 12, 2024

12 kwietnia 2024

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą” to inicjatywa skierowana do uczniów, rodziców i nauczycieli, która została objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka oraz Fundacji Dobra Porażka. Celem kampanii jest: promowanie pozytywnego wartościowania błędów, rozwój umiejętności krytycznego myślenia tworzenie przestrzeni bezpiecznej dla błędów, ograniczenie oceniania wyrażonego stopniem na rzecz informacji zwrotnej, podnoszenie samooceny i poprawa umiejętności samoregulacji, rozwijanie […]

12 kwietnia 2024

Procedura dotycząca wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz § 3 ust.1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do […]