kwiecień 17, 2024

17 kwietnia 2024

Edukacja domowa

Edukacja domowa to popularne określenie spełniania przez dziecko (zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900 ze zm.): obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub […]

17 kwietnia 2024

Edukacja włączająca

Czym jest edukacja włączająca? Edukacja włączająca, nazywana także inkluzyjną, jest to podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i młodzieży poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału i pełne włączenie w życie społeczne. Wdrożenie edukacji włączającej w polskim systemie oświaty jest konsekwencją regulacji prawnych obowiązujących w Unii […]

17 kwietnia 2024

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

Stres egzaminacyjny zawsze towarzyszy uczniom przed egzaminem i to normalna rzecz. Stres egzaminacyjny to złożony stan. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała na ten temat scenariusze zajęć dla nauczycieli dotyczące stresu egzaminacyjnego do przeprowadzenia z uczniami ostatnich klas szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Zajęcia mają na celu oswojenie uczniów z tematyką stresu egzaminacyjnego, technikami radzenia sobie ze stresem. […]

17 kwietnia 2024

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

Stres egzaminacyjny zawsze nam towarzyszy i to normalna rzecz. Stres egzaminacyjny to złożony stan. Może być hamulcem ręcznym albo paliwem motywacji do przygotowania się do egzaminu. Można sobie jednak z nim radzić i spróbować okiełznać. Jak? Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała na ten temat materiały dla uczniów i rodziców. W broszurach maturzyści i ósmoklasiści znajdą przydatne […]

17 kwietnia 2024

Zasady udzielania honorowego patronatu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Załączniki Zasady obejmowania honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięć edukacyjnych Data: 2024-04-17, rozmiar: 710 KB Wniosek o objęcie honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przedsięwzięcia edukacyjnego Data: 2024-04-17, rozmiar: 57 KB Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Data: 2024-04-17, rozmiar: 35 KB Pobierz wszystkie pliki