19 kwietnia 2024

Organizacja wycieczek szkolnych z udziałem dzieci migrantów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
przedszkoli, szkół i placówek
województwa wielkopolskiego

Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zamieścił na stronie internetowej kompendium wiedzy nt. organizacji wycieczek szkolnych z udziałem migrantów z polskich szkół.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Spraw Cudzoziemców.