19 kwietnia 2024

Zespół do spraw cudzoziemców

Informacji dla rodziców dzieci i uczniów obcokrajowców dotyczących opieki i kształcenia w przedszkolach i szkołach województwa wielkopolskiego udzielają pracownicy Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Wydział
1. Barbara Zatorska starszy wizytator 780 386 050 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
2. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 780 386 055 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
3. Violetta Dąbek starszy wizytator 780 386 039 Wydział Nadzoru Pedagogicznego
4. Beata Wawszczak starszy wizytator 600 870 579 Delegatura w Kaliszu
5. Jolanta Stasiak-Dróżdż starszy wizytator 600 855 890 Delegatura w Kaliszu
6. Maciej Plesiński starszy wizytator 780 386 116 Delegatura w Koninie
7. Jan Jerszyński starszy wizytator 780 386 102 Delegatura w Lesznie
8. Urszula Jiers-Żyłka wizytator 780 386 061 Delegatura w Pile