19 kwietnia 2024

Polski system edukacji – informatory

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawia najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu edukacji z odniesieniem do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomogą one w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski.

Informator przedstawia to, co najważniejsze w polskim systemie edukacji, również w odniesieniu do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomoże on w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do nas z innych krajów.

Informator jest adresowany do rodziców i uczniów z doświadczeniem migracji, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w naszym województwie, ale może on być również przydatny dla obywateli polskich, których dzieci uczyły się w szkołach za granicą, a teraz będą kontynuować naukę w naszym kraju.

Informator dla cudzoziemców o polskim systemie oświaty

Załączniki