19 kwietnia 2024

Spotkanie kierownictwa MEN z kuratorami oświaty

We wszystkich województwach stanowiska kuratorów oświaty zajmują osoby wyłonione w konkursach. – Nowi kuratorzy oświaty to nowe otwarcie. Kuratoria zostały odpartyjnione, a kuratorzy muszą pamiętać także o tym, że oprócz sprawowania nadzoru, mają służyć wsparciem – powiedziała Minister Edukacji Barbara Nowacka.

W czwartek w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie kierownictwa resortu z kuratorami oświaty. Nowo powołani kuratorzy podsumowali pierwsze tygodnie pracy.

Jak przekonywali, do najważniejszych zadań należy obecnie odbudowa wizerunku kuratoriów oświaty i odzyskanie zaufania społecznego.

Minister Barbara Nowacka zaapelowała do kuratorów o bezstronność i nieuleganie wpływom.

Naszym celem, jako rządzących, było odpolitycznienie kuratoriów oświaty. Zrobiliśmy to bardzo szybko, nowi kuratorzy zostali wyłonieni w konkursach

– podkreśliła minister Nowacka, życząc wszystkim kuratorom skutecznych działań.

Zgodnie z Prawem oświatowym kuratorów oświaty powołuje Minister Edukacji na wniosek wojewody. Kuratorzy są wyłaniani w konkursach.

Źródło: MEN