13 października 2022

List Ministra Edukacji i Nauki z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek skierował list do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświaty. Podkreślił w nim, jak ważna jest rola nauczycieli w procesie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi.

List Ministra Edukacji i Nauki

– Dziękuję Państwu za wszelkie podejmowane działania. W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty życzę niesłabnącej pasji, inspiracji do pracy z uczniami, wielu osiągnięć, a także wszelkiej pomyślności – napisał Minister Edukacji i Nauki w liście skierowanym do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych.

Minister Przemysław Czarnek odniósł się do ustaw KEN z 1773 roku, które podkreślały znaczenie oraz autorytet dydaktyków. Jednocześnie zwracały uwagę na wszechstronność pedagogów, a także wskazywały wartości i cechy charakteru doskonałego nauczyciela: – Już wówczas do najważniejszych atrybutów tego zawodu zaliczano wrażliwość, stanowczość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, jak również dbałość o dobro uczniów. Ideały te, nadal charakteryzujące nauczycieli, są dziś dla nas powodem do szczególnego docenienia Państwa zaangażowania. Serdecznie dziękuję za wzorowo realizowaną misję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą – wskazał szef MEiN.

W liście minister Przemysław Czarnek wspomniał o programach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, których celem jest unowocześnianie procesu dydaktycznego: – Chcemy, aby polska szkoła była nowoczesna, czyli – między innymi – taka, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zależy nam, aby systematycznie udostępniać nauczycielom narzędzia wspomagające i uatrakcyjniające proces kształcenia – podkreślił.

Szef MEiN przedstawił także działania MEiN związane z odbudowywaniem prestiżu zawodu nauczyciela: – Jednym z priorytetów naszych działań jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą na podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela. Stąd też zmiany w pragmatyce zawodowej, a także rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej – dodał minister Przemysław Czarnek.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej zwany tradycyjnie Dniem Nauczyciela, funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej wywodzi się od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Źródło: MEiN

Załączniki

List Ministra Edukacji i Nauki
Data: 2022-10-13, rozmiar: 266 KB