12 sierpnia 2022

Wręczenie powierzeń doradcom metodycznym

Jedną z istotnych kompetencji kuratora oświaty jest planowanie sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa. Dlatego każda uroczystość powierzenia zadań nauczycielom doradcom metodycznym wyróżnia się szczególną oprawą.

W dniu 30 czerwca 2022 r. pan Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z panią Dorotą Kinal – dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wręczyli powierzenia zadań sześciu nowym doradcom metodycznym, a dwudziestu jeden nauczycielom powierzenia na kolejne okresy pracy. W spotkaniu uczestniczył także pan Zbigniew Talaga – Wicekurator Oświaty, dyrektorzy delegatur Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli. Uroczystość prowadzona była przez panią Małgorzatę Wilczyńską – Grześ – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a uświetniona wykładem pana dr. Mateusza Leszkowicza pt. Umysł, serce i ręka, czyli ZPT-y wracają do szkół.

Nauczycieli doradców metodycznych czekają nowe wyzwania w kolejnym roku szkolnym, ale także interesujące zadania wspierające pracę innych nauczycieli i kadry kierowniczej.

Po zakończeniu uroczystości, zainteresowani nauczyciele doradcy metodyczni oraz goście zostali zaproszeni na zwiedzanie Centrum Szyfrów Enigmy.