sierpień 23, 2022

23 sierpnia 2022

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Już 1 września wejdą w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym MEiN, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe. Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – […]