22 sierpnia 2021

Delegatura w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

Delegatura w Kaliszu:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Violetta Słupianek dyrektor 253 784 019 679
2. Anna Piotrowska
zastępca dyrektora 251 662 361 187
3. Marzena Bierła starszy wizytator 244 608 069 478
4. Elżbieta Czuba starszy wizytator 245 608 062 845
5. Małgorzata Falczyńska wizytator 244 600 212 983
6. Marta Janiak starszy wizytator 232 608 042 594
7. Krzysztof Jurek wizytator 244 600 185 389
8. Magdalena Lielbriedis starszy wizytator 237 600 125 786
9. Alicja Januszkiewicz starszy wizytator 240 600 887 174
10. Ewa Kargol-Stybaniewicz starszy wizytator 238 600 183 994
11. Jarosław Klimczak starszy wizytator 250 608 067 283
12. Małgorzata Kubacka-Gorwecka starszy wizytator 240 608 091 744
13. Elżbieta Kubiak wizytator 245 600 886 048
14. Krystyna Liszewska starszy wizytator 238 600 859 147
15. Wojciech Rudowicz kierowca 243 662 381 514
16. Dominika Rak starszy inspektor – sekretariat 252 62 7232 033
780 386 009
662 361 605
17. Zdzisława Skowron specjalista 242 608 098 987
18. Jolanta Stasiak-Dróżdż wizytator 232 600 855 890
19. Marzena Szczudlik starszy wizytator 250 600 211 837
20. Elżbieta Tanaś starszy wizytator 245 600 832 788
21. Małgorzata Wanzek starszy wizytator 236 600 211 461
22. Beata Wawszczak wizytator 232 600 870 579
23. Agnieszka Włodarczyk starszy wizytator 250 600 173 195
24. Agnieszka Wojciechowska inspektor 242 602 146 421
25. Wioletta Woźniak starszy wizytator 236 600 213 061

 

Delegatura w Koninie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Arkadiusz Chmielewski dyrektor 304 63 2205 101
2. Justyna Wawrzyniak
zastępca dyrektora 305 780 386 118
3. Aldona Czupryńska starszy wizytator 307 780 386 114
4. Krzysztof Franikowski starszy wizytator 306 780 386 119
5. Aneta Jarmuż starszy wizytator 302 780 386 113
6. Beata Kaliska starszy inspektor – sekretariat 63 2205 101
780 386 011
7. Joanna Karolewska starszy wizytator 307 780 386 117
8. Sławomira Kurpik starszy wizytator 301 780 386 115
9. Anna Lech inspektor – sekretariat 63 2205 101
780 386 120
10. Katarzyna Michalak wizytator 301 780 386 112
11. Andrzej Musiałowski kierowca 303 662 379 186
12. Maciej Plesiński starszy wizytator 301 780 386 116
13. Dorota Rogalska-Daszkiewicz starszy wizytator 306 780 386 109
14. Mirosław Sip starszy wizytator 306 780 386 110
15. Bożena Staszak starszy wizytator 302 780 386 108
16. Karol Świderski starszy wizytator 306 780 386 111
17. Krzysztof Wereszczyński wizytator 307 662 381 145

 

Delegatura w Lesznie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Tadeusz Waczyński dyrektor 117 65 6141 100
2. Magdalena Jurkiewicz
zastępca dyrektora 115 65 6141 100
3. Sławomira Głowacz wizytator 102 780 386 101
4. Dorota Jagoda wizytator 106 780 386 104
5. Jan Jarzyna kierowca 109 882 163 414
6. Jan Jerszyński starszy wizytator 103 780 386 102
7. Grażyna Kuźmińska starszy wizytator 108 780 386 106
8. Jerzy Luftmann wizytator 107 780 386 103
9. Ewa Marczyńska-Siepka wizytator 108 780 386 105
10. Danuta Mikołajczak inspektor – sekretariat 116 65 6141 100
780 386 010
11. Małgorzata Nowacka wizytator 107 780 386 123
12. Beata Pakuła starszy wizytator 102 780 386 100
13. Agnieszka Rzepka starszy wizytator 105 780 386 098
14. Leszek Szczepaniak starszy wizytator 104 784 919 773
15. Agnieszka Wachowska starszy inspektor – sekretariat 116 65 6141 100
780 386 010
16. Katarzyna Wawrzyniak wizytator 102 664 496 352

 

Delegatura w Pile:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Mirosław Dzieniszewski dyrektor 46 780 386 008
2. Renata Ciołek zastępca dyrektora 45 780 386 008
3. Tomasz Laskowski kierowca 49 780 386 096
4. Grzegorz Maciuszko starszy wizytator 48 780 386 093
5. Lidia Popielarz-Kozłowska wizytator 43 780 386 087
6. Grażyna Rodek starszy wizytator 48 780 386 094
7. Katarzyna Rudnicka inspektor 45 780 386 008
8. Justyna Ryder wizytator 43 780 386 092
9. Marek Sikorski wizytator 42 780 386 095
10. Jacek Skowroński wizytator 42 780 386 025
11. Szymon Zagalski inspektor 49 780 386 090