Kategoria: Aktualności

13 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przypominamy, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na platformie SEO (31 stycznia 2018). Informujemy, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze ww. monitorowania. W związku z powyższym ponownie prosimy tych z Państwa, którzy nie dopełnili obowiązku, o wypełnienie arkuszy monitorowania do dnia 28 […]

12 lutego 2018

Rozpoczęły się ferie zimowe w województwie wielkopolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele i Wychowawcy, Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, Rodzice i Opiekunowie, Uczniowie i Wychowankowie w województwie wielkopolskim Rozpoczęły się ferie zimowe. Z tej okazji życzę wszystkim  sprzyjającej aury oraz radosnego i bezpiecznego wypoczynku. Niech ten czas dostarczy niezapomnianych wrażeń, wielu ciekawych przeżyć i pozwoli w pełni skorzystać z […]

9 lutego 2018

Szkolenia dla Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłosił terminy szkoleń dla wszystkich przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych lub/i ich zastępców w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – maturalnych. Szkolenie będzie dotyczyć organizacji egzaminów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prosi przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych o przybycie ściśle we […]

9 lutego 2018

Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich […]

1 lutego 2018

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”

Sejmik Województwa Wielkopolskiego organizuje w roku 2018 Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt zorganizowany zostanie na zasadach obowiązujących w 2017 r. Tematem przewodnim tegorocznego projektu jest hasło: Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego (uczniowie klas 1-2 liceów ogólnokształcących oraz 1-3 techników). Sesja Młodzieży przewidziana jest na […]

31 stycznia 2018

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących i techników dla absolwentów gimnazjum określa załącznik nr 1, do klas pierwszych publicznych branżowych szkół […]

18 stycznia 2018

Procedura w sprawie nadania tytułu honorowego profesora oświaty – rok szkolny 2017/2018

Załączniki Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych Data: 2018-01-18, rozmiar: 45 KB Uzasadnienie do zgłoszenia zawierające opis dorobku zawodowego kandydata Data: 2018-01-18, rozmiar: 55 KB Procedura w sprawie o nadanie tytułu honorowego profesora oświaty Data: 2018-01-18, rozmiar: 275 KB Pobierz wszystkie pliki

18 stycznia 2018

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. W ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów […]

17 stycznia 2018

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiony został Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub […]