27 kwietnia 2024

Zawiadamianie o wyjeździe zagranicznym uczniów organizowanym przez publiczne szkoły i placówki

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018, poz. 1055)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z późn. zm.)

Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów jest składane przez dyrektora szkoły/placówki do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pomocą karty wycieczki wypełnionej on-line.

Po wypełnieniu formularza należy go wydrukować, podpisać i przesłać wraz z następującymi załącznikami:

  • Program wycieczki (załącznik nr 1)
  • Oświadczenie (załącznik nr 2)

Zawiadomienie o wyjeździe zagranicznym uczniów dyrektor szkoły/placówki przesyła do  Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub pl. Wolności 18, 61-739 Poznań, lub do Delegatur zgodnie z podziałem terytorialnym dostępnym pod linkiem: https://ko.poznan.pl/kuratorium/struktura/

Załączniki

Załącznik nr 1 - Program wycieczki
Data: 2022-04-05, rozmiar: 11 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2022-04-05, rozmiar: 11 KB