wrzesień 19, 2022

19 września 2022

Ogólnopolski program edukacyjny Solve for Tomorrow

informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow, który stawia na rozwój kompetencji przyszłości młodych ludzi, uczy myślenia projektowego i wspiera doradztwo zawodowe od strony praktycznej. Tegoroczna edycja uzyskała patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki. Organizatorem programu jest firma Samsung, która zaprasza do udziału klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a […]

19 września 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja 2022” – wyniki I etapu

Wojewódzka Komisja Konkursowa do przeprowadzenia etapu I – wojewódzkiego konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na terenie województwa wielkopolskiego dokonała oceny opisów zgłoszonych do konkursu zgodnie z kryteriami zawartymi w § 4 ust. 12-14 Regulaminu konkursu. Komisja wyłoniła kandydatów do tytułu laureata konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w każdej z kategorii. Są nimi: w kategorii […]