12 października 2018

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele, Pracownicy szkół W dniu 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, upamiętniający powstanie pierwszego na świecie ministerstwa edukacji. Ówcześni  politycy trafnie zauważyli, jak ważne jest dla losów Rzeczypospolitej „młodzieży chowanie”. Dzisiaj często mówimy o roli oświaty w budowaniu przyszłości naszego kraju, a praca nas wszystkich ma jeden cel: ukształtować […]

20 września 2018

Konferencja „Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w XX – leciu Polski Niepodległej” – 24 października 2018, Warszawa

Zapraszamy Państwa dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, doradców zawodowych oraz pracodawców do udziału w konferencji pt. ”Kształcenie zawodowe w czasach zaborów i w  XX – leciu Polski Niepodległej”. Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej Państwa organizuje konferencję, której celem jest promocja  współczesnego kształcenia zawodowego oraz popularyzacja edukacji historycznej i kultury technicznej. Ideą […]

12 października 2018

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa TYTOŃ A ZDROWIE – 25 października 2018, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pedagodzy szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z Komitetem Organizacyjnym zapraszają Państwa do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej TYTOŃ A ZDROWIE pt. „Społeczne uwarunkowania uzależnień”. Tematyka Konferencji będzie dotyczyć współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, problematyki uzależnień od tytoniu, alkoholu, narkotyków, e-papierosów i dopalaczy oraz profilaktyki i programów prewencyjnych. Konferencja odbędzie się […]

10 października 2018

Konferencja “Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji” – 25-27 października 2018, Warszawa

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji edukacyjnej “Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 25-27 października 2018. Konferencja poświęcona jest nauczaniu o ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Na program składają się wykłady, dyskusje i warsztaty. […]

9 października 2018

Uroczystość wręczenia Nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Serdecznie zapraszam na wojewódzką uroczystość wręczenia Nauczycielom nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, która odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 11.00 w Zamku w Rydzynie, plac Zamkowy 1, Rydzyna. W uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodą […]

8 października 2018

Konferencja “Mediacje w szkole – uczenie się odpowiedzialności za własne życie i życie wspólnoty szkolnej” – 17 października 2018, Leszno

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów, szczególnie: psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych na konferencję organizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Termin konferencji: 17 października 2018 r. Miejsce Konferencji: Wyższa Szkoła […]

5 października 2018

Obchody powstania Batalionów Chłopskich – 15 października 2018, Poznań

Szanowni Państwo, Wojewoda Wielkopolski oraz Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich zapraszają do udziału w obchodach powstania Batalionów Chłopskich. Uroczystości odbędą się 15 października 2018 roku  godz. 12.00 pod Pomnikiem Gen. T. Kościuszki w Poznaniu. Program obchodów: wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego wystąpienie Prezesa Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich okręg Poznań wystąpienie Prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa im. […]

5 października 2018

Stypendia i zasiłki szkolne wrzesień – grudzień 2018 r.

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż Minister Edukacji Narodowej dokonał naliczenia i podziału środków pochodzących z rezerwy celowej poz. 26 – Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych ujętej w ustawie budżetowej na rok 2018, […]

5 października 2018

Konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli, zespoły nauczycielskie, doradców metodycznych, konsultantów, ekspertów, edukatorów i pracowników naukowych do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programów nauczania dla szkoły ponadpodstawowej i wybranych przedmiotów szkoły podstawowej realizowanego w projekcie „Tworzenie programów nauczania”. Szczegółowe informacje o zasadach uczestnictwa oraz nagrodach znajdują się w dokumentacji konkursowej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej ORE. Więcej: https://www.ore.edu.pl/2018/10/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-programow-nauczania-dla-szkoly-ponadpodstawowej-i-wybranych-przedmiotow-szkoly-podstawowej/

2 października 2018

Konferencja “Etapizacja procesu szkolenia w oparciu o koncepcję bio-banding – rekreacja czy już wyczyn?” – 24 października 2018, Poznań

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki AWF zaprasza do udziału w konferencji pt. Etapizacja procesu szkolenia w oparciu o koncepcję bio-banding – rekreacja czy już wyczyn? z udziałem Profesora Roberta M. Maliny (Texas, USA). Konferencja odbędzie się w dniu 24 października 2018 o godzinie 13:00 w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (ul. Królowej […]